Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀπαγγέλει ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἐλπίδιος Χατζημιχαὴλ κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Παντανάσσης τῆς κοινότητος Λινοῦ, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (14.04.2024).