Ψαλτήριον του Δαυίδ

Τὸ Ψαλτήριον ἀναγιγνώσκουν οἱ μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Ψάλλουν ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου καὶ ὁ πρωτοψάλτης τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Χρυσελεούσης Ἀκακίου κ. Ἰωάννης Λέμπος.

Κανονάκι παίζει ὁ Κυριάκος Λουκᾶ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΡΦΟΥ, 2021

Μόρφου Νεόφυτος: «Ὁ Προφητάναξ Δαβὶδ καὶ ἡ δύναμις τοῦ Ψαλτηρίου» (Α΄ μέρος 27.01.2021)


Μόρφου Νεόφυτος: «Ὁ Προφητάναξ Δαβὶδ καὶ ἡ δύναμις τοῦ Ψαλτηρίου» (Β΄ μέρος 02.03.2021)


ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΚΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΓΔΟΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΝΑΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟΝ