Αρχική Ψαλτήριον του Δαυίδ

Ψαλτήριον του Δαυίδ

Όποιος θέλει να μελετήσει σύντομη ερμηνεία του ψαλτηρίου, κατά ψαλμό, η ιστοσελίδα religious.gr έχει την καλύτερη απόδοση.