Χερουβικόν, τὸ καλούμενον «χορῳδιακόν», ἦχος πλ. α΄, μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἄρχοντος πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ε. (Τὸ μὲν «Τριάδι» εἶναι μέλος Θρασυβούλου Στανίτσα, τὸ δὲ «Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι», μέλος Θεοδώρου Φωκαέως).

Ψάλλει μετὰ χοροῦ, ὁ πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως κ. Μάριος Ἀντωνίου, σὲ ζωντανὴ ἠχογράφηση, κατὰ τὴν πανήγυρη τοῦ ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ ἐπισκόπου Σόλων, τὴν Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.