Χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού Ι.Μ.Μόρφου: Άγιον Δωδεκαήμερον. Κάλαντα του δωδεκαημέρου, 29 Δεκεμβρίου 2022, Ακάκι