Φίλοι του Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου για τις επικείμενες Αρχιεπισκοπικές εκλογές – Friends of Metropolitan Morphou Mr. Neophytos for the upcoming archdiocesan elections – Почему мы поддерживаем Неофита Морфу

 
Για αποθήκευση ή εκτύπωση πατήστε εδώ.
 
 
To download or print click here.