Τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρα Φιλούμενου τοῦ Κυπρίου στὴν Ἀραβικὴ ἀπὸ Ἁγιοταφίτικη χορωδία ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Ὄχθη Παλαιστίνης φέτος στὴν γιορτή του στὶς 29 Νοεμβρίου κι ἐν μέσω πολέμου. Ψάλει Ἄραβας ἱερομόναχος ὁ π. Γεώργιος ποὺ σπούδασε Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ Θεολογία στὴν Ἀθήνα καὶ γηγενεῖς Ὀρθόδοξοι Παλαιστίνιοι χριστιανοὶ σὲ μέρος στ’ ἀνατολικὰ τῆς Βηθλεέμ.

Εἶναι στὸν ἑσπερινὸ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἱερομάρτυρα ἀπὸ τὴν Ὀροῦντα τῆς περιοχῆς Μόρφου τῆς Κύπρου ποὺ δολοφονήθηκε μὲ 72 τσεκουριὲς ἀπὸ Ἑβραίους ἐξτρεμιστὲς στὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Oἱ Ἄραβες Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἀδερφοί μας ψάλουν μὲ πάθος καὶ συγκίνηση τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἱερομάρτυρα ποὺ πότισε πρῶτος μὲ τὸ αἷμα του τὴ γῆ τῆς Παλαιστίνης κατακρεουργημένος προοιωνίζοντας τί θὰ ἐπακολουθήσει…

Μὲ λίγη προσοχὴ διακρίνει ὁ ἀκροατὴς τὸ ὄνομα Φιλούμενος στὴν ἑλληνική…