Τόκυο: Δήλωση επιτροπής ελέγχου επιπλοκών των πειραματικών mRNA σκευασμάτων (07.09.2023)

Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com/2023/09/22/