Τρείς Ελιές

Ενοριακός Ναός: Παναγίας Χρυσοσώτηρας

Εφημέριος: Ἱερομ. Δοσίθεος Μάρκου, τηλ. 99332049

Ψάλτες:

  • Ιωάννης Κωνσταντίνου
  • Μιχαήλ Π. Μιχαηλίδης 

Επίτροποι:

  • Πρεσβ. Ιωάννης Δημοσθένους (πρόεδρος)
  • Ἱερομ. Δοσίθεος Μάρκου (αντιπρόεδρος)
  • Ανδρέας Κωνσταντίνου (ταμίας)
  • Ιωάννης Κωνσταντίνου (μέλος)
  • Κυριάκος Κάρμενος (μέλος)
  • Ανδριανή Σιαμμά (μέλος)

Παρεκκλήσι: Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Εξωκκλήσια:

  • Αγίας Παρασκευής
  • Προφήτη Ηλία