Το στάδιον των αρετών. Ιδιόμελον των αίνων της Κυριακής της Τυρινής.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Πηγή: https://youtu.be/13T__lUN0_I