Συνάντηση Φίλων και Υποστηρικτών του Μητροπολίτη Μόρφου στην Λεμεσό (11 Δεκεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.)