Συνάντηση Φίλων και Υποστηρικτών του Μητροπολίτη Μόρφου στην Πάφο (Χλώρακα, 16 Δεκεμβρίου 2022, 6:30 μ.μ.)