Συνάντηση Φίλων και Υποστηρικτών του Μητροπολίτη Μόρφου στη Λευκωσία (Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, 6:30 μ.μ.)