Σπήλια

Ενοριακός Ναός: Αγίου Αντωνίου

Εφημέριος: Οικον. Κυριακός Παπαγιάννης, τηλ. 99641343

Ψάλτες:

  • Μοναχή Ισιδώρα
  • Γεώργιος Γεωργιάδης

Επίτροποι:

  • Οικον. Κυριακός Παπαγιάννης (πρόεδρος)
  • Ανδρούλα Θεοδότου (γραμματέας)
  • Αναστασία Ηλιάδη (ταμίας)
  • Μυράντα Ξενοφώντος (μέλος)