Σινά Όρος

Ενοριακός Ναός: Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Εφημέριος: Οἰκον. Ἀλέξανδρος Κισιήνκο, τηλ. 96807464

Ψάλτες:

  • Ιάκωβος Ιακώβου
  • Σάββας Αντωνιάδης
  • Κυριάκος Στυλιανού
  • Κύπρος Σπανός

Επίτροποι:

  • Οἰκον. Ἀλέξανδρος Κισιήνκο (πρόεδρος)
  • Ευανθία Αντωνίου (γραμματέας)
  • Ανδρέας Αντωνιάδης (ταμίας)
  • Αγνή Α. Δημητρίου (μέλος)
  • Χριστάκης Κατίρης (μέλος)
  • Σάββας Λοίζου (μέλος)