Σαράντι

Ενοριακός Ναός: Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης   

Εφημέριος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Ερημάκης, τηλ. 99557369

Ψάλτες:

  • Ανδρέας Στυλιανού
  • Σάββας Μαλεκκίδης
  • Χαράλαμπος Παταριάς 

Επίτροποι:

  • Πρεσβ. Χριστόδουλος Ερημάκης (πρόεδρος)
  • Παναγιώτης Χρήστου Νεοφύτου (γραμματέας)
  • Ανδρέας Παπαδόπουλος (ταμίας)