Ρωμαίϊκη φωνή: Μανέρως ήχος (μανικός έρως)

Πηγή: https://trelogiannis.blogspot.com/2024/05/blog-post_147.html?m=1