Προφητείες Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου (+ 5 Αυγούστου 1960)

Στα χρόνια του έσχατου αιώνος θα παύσουν οι πνευματικοί ποιμένες να φροντίζουν για το ποίμνιο ακολουθώντας το κοσμικό ρεύμα.

Την σκολιά οδό θα βαδίζουν, αφήνοντας τον πατερικό δρόμο και δεν θα ψάλλουν στα πρόβατα με την ποιμενική φλογέρα.

Θα καύσουν με την «πρόοδο» την πνευματική μάνδρα κι ο καπνός θα προξενεί την αίρεση του παπικού δόγματος.

Τότε ο κόσμος με την επιστήμη θα κάνη πολλές εφευρέσεις και δεν θα υπάρχει σ’ αυτήν ή πίστις, ούτε ο φόβος του Θεού.

Ο απλοϊκός λαός από τον φόβο των αιωνίων βασάνων θα φυλάγει με ακρίβεια τις θείες εντολές.

Αλλά ζώντας στην αναρχία χωρίς πνευματικούς οδηγούς θα μισηθούν από την εξουσία και πολλοί θα φυλακισθούν.

Με θερμό ζήλο θα επιδίδονται στα καλά και ταπεινά έργα θεωρούμενοι από τον κόσμο ότι έχασαν τα μυαλά των.

Η ανθρώπινη σοφία είδωλα θα λατρεύσει κοσμικά και ό ασύδοτος κόσμος θα τα χρησιμοποιήσει ως μέσα σωτηρίας.

Θα κουρεύουν γένια και μαλλιά και τα ενδύματα των θα κοντύνουν κι όλους στ’ αλήθεια τούς νόμους σύμφωνα με την μόδα θα θεσπίσουν.

Δεν θα υπάρχει ντροπή στους νέους ούτε στα αδέλφια μεταξύ των αγάπη, ενώ ή μόδα θα παρασύρει όλους τους ακόλαστους ανθρώπους.

Τότε ο Θεός με αηδία θ’ αντικρύσει τους θνητούς και πολλούς θα στερήσει της ζωής, όπως κάποτε με τους Σοδομίτες.

Τότε ή γη δεν θα καρποφορεί και οι δουλειές θα λιγοστέψουν διότι πολλοί θα πιστεύουν στον σατανά ως σύντροφο της ελεύθερης ζωής τους!

Τότε θα βράζει ο κόσμος σαν ένα καζάνι στην φωτιά – καιόμενος από την τυφλή οργή – και ειρήνη σ’ αυτόν δεν θα υπάρχει.

Οι μεγάλοι και φοβεροί πόλεμοι θα είναι πυκνοί σαν κρίκοι αλυσίδας αλλά ο τρομερότερος απ’ όλους θα είναι ο των επτά κρατών στο Βυζάντιο!

Οι πολιτισμένοι λαοί, όταν πολύ θα προοδεύσουν, σαν πεινασμένα θηρία μεταξύ των θα σπαράζονται.

Θα φτιάξουν αυτά τα πετούμενα με την ουρά των σαν του σκορπιού και μεγάλη σύγχυσις θα γίνει, όπως στον πύργο της Βαβέλ.

Τότε θα κατασκευασθούν φοβεροί δράκοντες από μέταλλο σκορπίζοντας τον όλεθρο από το στόμιο των και καπνό με θανατηφόρο δηλητήριο.

Ζωντανοί μόνο το ένα τρίτο απ’ όλο τον κόσμο θα γλυτώσουν ενώ οι άλλοι με θάνατο στον έσχατο πόλεμο θα τελειωθούν!

Άγγελος εξ ουρανού θα έλθει κράζοντας με δυνατή φωνή να σταματήσει το μακελειό των δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη

Εκεί οι άγγελοι θα δώσουν τον θρόνο του Βυζαντίου σ’ ένα άγιο και ειρηνικά όλοι θα υπακούουν μη έχοντας πόλεμο στην γη.

Τότε ή Ορθοδοξία σ’ όλο τον κόσμο θα ακτινοβολήσει, θα αφανισθεί ή κακία και μεγάλη αγάπη θα υπάρχει!

Από το βιβλίο: «Ο Βίος και τα ποιήματα του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου 1913-1960».
Μετάφρασις: Μον. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης, 1984.