Ποτάμι

Ενοριακός Ναός: Αγίου Γεωργίου (νέος και παλαιός ναός)

Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Κλειτίδης, τηλ. 99629431

Ψάλτες:

  • Μιχαήλ Μιχαήλ
  • Κλείτος Γεωργίου 

Επίτροποι:

  • Πρεσβ. Γεώργιος Κλειτίδης (πρόεδρος)
  • Νίκος Νικολάου (γραμματέας)
  • Νίκη Ιωάννου (ταμίας)
  • Στέλιος Ιωαννίδης (μέλος)
  • Γεώργιος Χριστοφόρου (μέλος)
  • Παναγιώτα Πόζωτου (μέλος)
  • Μαρία Χαριδήμου (μέλος)

Προσκυνητάρι: Αγίου Γεωργίου