Αρχική Περιφέρεια Μαραθάσας

Περιφέρεια Μαραθάσας

Αρχιερατικός Επίτροπος: Αρχιμ. Ιάκωβος Καλογήρου, τηλ: 99218298

Γερακιές

Καλοπαναγιώτης

Καμινάρια

Λεμίθου

Μουτουλλάς

Οίκος Μαραθάσας

Πεδουλάς

Πρόδρομος

Τρείς Ελιές