Κοινωνικὸν 《Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα.》 Ήχος α’.
 
Ψάλλει ο κος Βασίλειος Εμμανουηλίδης, Άρχων Λαμπαδάριος της ΜτΧΕ.
 
Ζωντανή ηχογράφηση από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, Κωνσταντινούπολη, από 25.12.1990.