Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως – Όσοι εις Χριστόν (Πατριάρχης Αθηναγόρας, ιερείς και χοροί) – 1965