Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Χριστούγεννα 1965: Διπλές καταβασίες Χριστουγέννων. Βασίλειος Νικολαΐδης – π. Παναγιώτης Τσινάρας

 
Ψάλλουν οι Βασίλειος Νικολαΐδης και πατήρ Παναγιώτης Τσινάρας, συνοδευόμενοι από μικρούς Κανονάρχους.