Καλοφωνικός Ειρμός “Πάσαν την ελπίδα μού” και Κράτημα, Ήχος πλ. α’.
 
Ψάλλει από στήθους ο κος Παναγιώτης Νεοχωρίτης ΑΠτΜτΧΕ. Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου από Φανάρι, Κωνσταντινούπολη.