Ψάλλουν οι Άρχοντες Βασίλειος Νικολαίδης και Βασίλειος Εμμανουηλίδης.