Περιστερώνα: Εισφορές για ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο προσκυνητάρι για την ιερά εικόνα του Αγίου Ευμενίου του νέου (Peristerona: contributions for a wooden carved and gilded shrine for the holy icon of Saint Evmenios the New)

 

To read the announcement in english, click here.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι μετά από ευλογία του Μητροπολίτου μας κ. Νεοφύτου, προχωρήσαμε σε παραγγελία ξυλόγλυπτου επιχρυσωμένου προσκυνηταριού για την ιερά εικόνα του Αγίου Ευμενίου του νέου που τιμάται πανηγυρικά στον Ναό μας. Το προσκυνητάρι θα τοποθετηθεί κεντρικά του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικηφόρου και θα είναι πανομοιότυπο του προσκυνηταρίου του Αγίου Νικηφόρου . Στο προσκυνητάρι όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα παραγγελθεί και ασημένιο καντήλι για τον Άγιο . Για τον λόγο απευθυνόμαστε σε όσους τυχόν ενδιαφέρονται για να αναλάβουν μέρος των εξόδων για το έργο ή και ολόκληρη την δωρεά να απευθυνθούν κοντά μας (στο τηλ : 0035799527607- πατήρ Μιχαήλ ) ή να στείλουν μήνυμα στην σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες . Επίσης παραθέτουμε και τον πιο κάτω αριθμό λογαριασμού του υπό ανέγερση  Παρεκκλησίου Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού  , για όσους επιθυμούν να κάνουν εισφορά – κατάθεση για την αποπεράτωση ή τον γενικό  εξοπλισμό του Ναού : 

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΙΒΑΝ: CY 15 0050 0161 0001 6101 G4364601
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: IER.PAR.AG.NIKIFOROU.LEPROU-PERIST.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, η στήριξη σας στο έργο είναι πολύ σημαντική και ευχόμαστε οι Άγιοι Νικηφόρος και Ευμένιος να σας ενισχύουν και να σας δυναμώνουν.

Διαβάστε και τις υπόλοιπες ανάγκες του ναού μας πατώντας εδώ.

It is with great pleasure that we inform you, after the blessing of His Eminence Metropolitan Neophytos of Morphou, we have proceeded to order a wooden carved gold-plated Icon stand for the Holy icon of Saint Evmenius the New, which is celebrated only in our Church. This Icon stand will be placed centrally in the Chapel of St. Nikiforos and will be identical to the Icon stand of St. Nikiforos. In the Icon stand, when the construction is completed, a silver candle will be ordered and place solely for the Saint. For this reason we reach out to those who may be interested to undertake part the entire cost for this project, to contact us at the following: (tel : +357 99 527 607- Father Michael Nikolaou) or you may send a message to our page for more information. Below we have listed the account details of the Chapel of St. Nikiforos the Leper under construction, for those who wish to make a contribution – deposit for the completion or general equipment of the Church :

HOLY CHAPEL OF ST. NIKIFOROS THE LEPER OF PERISTERONA GREEK BANK – ACCOUNT DETAILS:

IBAN: CY 15 0050 0161 0001 6101 G4364601
NAME OF BENEFICIARY: IER.PAR.AG.NIKIFOROU.LEPROU-PERIST.

Thank you in advance, your support in this project is very important and we wish that Saint Nikiforos and Saint Evmenios will strengthen and empower you.

Read about the other needs of our church by clicking here.