Παρακλητικὸς Κανόνας Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ.

Ψάλλουν ὁ ἀρχιδιάκονος π. Ἐλπίδιος Χατζημιχαὴλ καὶ ὁ ἱεροδιάκονος π. Εὐμένιος Ἰνιάτης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου.

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ καὶ Εὐμενίου τοῦ Νέου, Περιστερῶνα (Μόρφου).

15/2/2024