Πανηγυρίζοντες ναοὶ καὶ κοινότητες (2022)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 • 1. Μεγάλου Βασιλείου: Καμινάρια
 • 2. Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ:  Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα
 • 4. Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ: Παρεκκλήσι Πολυδύναμου Κέντρου “Ἅγιος Ἀντώνιος” στὴν Περιστερώνα
 • 7. Ἡ Σύναξις τοῦ Προδρόμου: Ἀργάκι (κατεχ.)
 • 17. Ἁγίου Ἀντωνίου: Σπήλια, Μάσσαρι (κατεχ.), προσωρινὰ Περιστερώνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 • 2. Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ: Ναὸς Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα
 • 8. Θεοδώρου Στρατηλάτου: Ἅγιος Θεόδωρος Σολέας, Λεμίθου
 • 10. Ἁγίου Χαραλάμπους: Δένεια
 • 17. Αὐξιβίου Α΄ ἐπ. Σόλων: Ἀστρομερίτης

ΜΑΡΤΙΟΣ

 • 5. Πάντων τῶν ἐν Μητροπόλει Μόρφου ἁγίων: Ἀγρυπνία εἰς ναὸν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερώνα.
 • 9. Τῶν ἁγίων 40 μαρτύρων: Λινοῦ
 • 25. Εὐαγγελισμοῦ: Ἀκάκι, Καλοπαναγιώτης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 • 17. Κυριακὴ τῶν Βαΐων: Μόρφου (κατεχ.), προσωρινὰ Περιστερώνα
 • *25. Ἁγίου Γεωργίου (ἐκ μεταθέσεως) :  Ἅλωνα, Ἅγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Γερακιές, Εὐρύχου, Καμινάρια, Καλοπαναγιώτης, Λαγουδερά, Λεμίθου, Μένικο, Μουτουλλᾶς, Παλαιόμυλος, Ποτάμι, Σχολικὸ Παρεκκλήσι Γυμνασίου Ἀκακίου, Πραστειὸ Μόρφου (κατεχ.), Ἀγίου Γεωργίου Ξαλώνων Κάτω Ζώδεια (κατεχ.)
 • 25. Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου: Παναγία Ἰαματικὴ Καλλιάνα
 • 26. Ἁγ. Ῥαφαήλ, Νικολάου ϗ Εἰρήνης: Ἐξωκκλήσι Ἁγίου Ραφαὴλ τῶν Βράχων στὸν Πεδουλᾶ,
 • 26. Τρίτη τῆς Διακαινησίμου: Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τῆς Ἀσίνου παρὰ τὸ Νικητάρι, Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ποδίθου παρὰ τὴ Γαλάτα, Ναὸς Παναγίας Κουσουλιώτισσας παρὰ τὴ Φλάσου, Παρεκκλήσι Παναγίας Καρδιοβαστάζουσας στὰ Καμινάρια
 • 28. Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου: Ἐξωκκλήσι Παναγίας τῶν Παίδων παρὰ τὸ Μένικο
 • 29. Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς): Ἐξωκκλήσι Παναγίας Βορινῆς παρὰ τὸν Πεδουλᾶ, πανήγυρις ὁσίου Περνιακοῦ παρὰ τὴν Δένειαν

ΜΑΙΟΣ 

 • 1. Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Πιτυδιώτη παρὰ τὴ Φλάσου
 • 3. Ἁγίων Τιμοθέου ϗ Μαύρας: Ἐξωκκλήσι Ἁγίων Τιμοθέου ϗ Μαύρας παρὰ τὰ Καλλιάνα
 • 5. Ἁγίας Εἰρήνης: Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν – Καννάβια
 • 8. Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων: Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας τῆς Ἀπολυτρώσεως τῶν ἐξηρτημένων, Καννάβια – Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν
 • 21. Ἁγίων Κωνσταντίνου ϗ Ἑλένης: Σαράντι
 • 23. Ὁσίου Εὐμενίου τοῦ νέου: Παρεκκλήσι Πολυδύναμου Κέντρου “Ἅγιος Ἀντώνιος” στὴν Περιστερώνα
 • 24. Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἐν Εὐρύχου: Ἐξωκκλήσι Ὁσίου Κυριακοῦ παρὰ τὴν Εὐρύχου

ΙΟΥΝΙΟΣ

 • 13. Ἁγίου Πνεύματος: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα
 • 24. Τὸ Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου: Νικητάρι
 • 29. Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου: Ἀκάκι
 • 30. Ἡ σύναξις τῶν δώδεκα ἀποστόλων: Ἐξωκκλήσι Ἀποστόλου Tυχικοῦ παρὰ τὴ Γαλάτα

ΙΟΥΛΙΟΣ

 • 3. Πάντων τῶν ἐν τῇ Μητροπόλει Μόρφου ἁγίων: Σὲ ὅλες τὶς κοινότητες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου
 • 17. Ἁγίας Μαρίνης: Ἁγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Αὐλῶνα (κατεχ.), Εὐρύχου, Καλοπαναγιώτης
 • 19. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ: Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα
 • 20. Προφήτου Ἠλιοῦ: Εὐρύχου, Λινοῦ, Μουτουλλᾶς, Τρεῖς Ἐλιές, Φιλιὰ (κατεχ.)
 • 26. Ἁγίας Παρασκευῆς: Γαλάτα, Λειβάδια, Μουτουλλᾶς, Τεμβριά, Τρεῖς Ἐλιὲς
 • 26. Ἁγίου Ἑρμολάου: Ἐξωκκλήσι Ἁγίου Ἑρμολάου παρὰ τὰ Καμινάρια
 • 27. Ἁγίου Παντελεήμονος: Κακοπετριὰ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 • 1. Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ: Πεδουλᾶς
 • 6. Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος: Ἀκάκι, Κακοπετριά, Μουτουλλᾶς, Πέτρα (κατεχ.)
 • 15. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου: Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας παρὰ τὸ Κούρδαλι, Ἐξωκκλήσι Παναγίας Πλατανιώτισσας παρὰ τὰ Πλατάνια, Πλατανιστάσα, Παναγία Ἰαματικὴ Καλλιάνα
 • 29. Ἀποτομὴ Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου: Νικητάρι, Πρόδρομος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 • 2. Ἁγίου Μάμαντος: Μόρφου (κατεχ.), Ἀληθινοῦ, Κοράκου, Μουτουλλᾶς, Ξυλιάτος
 • 6. Ἐν Χώναις θαῦμα ἀρχ. Μιχαήλ: Βυζακιά, Πεδουλᾶς, Πλατανιστάσα
 • 7. Ἁγίου Σῴζοντος: Παλαιόμυλος Μαραθάσας
 • 8. Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου: Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος παρὰ τὰ Λαγουδερά, ναὸς Παναγίας τοῦ Μουτουλλᾶ, Καννάβια, Ἀκάκι, Ἅλωνα, Γαλάτα, Κοράκου, Λεμίθου, Λινοῦ, Τρεῖς Ἐλιὲς
 • 14. Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: Ἱερὰ Μονὴ Σταυροῦ Ἁγιασμάτι παρὰ τὴν Πλατανιστάσα, Κάτω Ζώδεια [(κατεχ.) (συν. Ἀνθούπολης)], Παλαιόμυλος, Πεδουλᾶς, Τεμβριὰ
 • 15. Ἁγίου Nικήτα: Nικήτας (κατεχ.), ὁμώνυμος ναὸς προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ Λατσιῶν
 • 17. Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων: Ἀστρομερίτης
 • 17. Ἁγίου Ἡρακλειδίου: Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστῆ, Καλοπαναγιώτης
 • 26. Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: Κατύδατα, Σινᾶ Ὄρος, Πλατανιστάσα, Περιστερώνα

Σημείωση: Τὴν 27η πρὸς 28η Σεπτεμβρίου τελεῖται Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου  Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου καὶ τοῦ ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 • 1. Παναγίας Καρδιοβαστάζουσας: Καμινάρια 
 • 2. Ἁγίων Κυπριανοῦ ϗ Ἰουστίνης: Μένικο
 • 4. Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ: Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη
 • 7. Ἁγίων Σεργίου ϗ Βάκχου: Καλοπαναγιώτης
 • 8. Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος: Ἀκάκι
 • 9. Ὁσίων Ἀνδρονίκου ϗ Ἀθανασίας: Βυζακιά, Καλοπαναγιώτης, Σχολικὸ Παρεκκλήσι Γυμνασίου Σολέας, Μένικο
 • 18. Ἀποστόλου Λουκᾶ: Κοράκου, Ὀροῦντα
 • 21. Ὁσίων Βαρνάβα ϗ Ἱλαρίωνος: Περιστερώνα
 • 26. Ἁγίου Δημητρίου: Ἅγιος Δημήτριος Μαραθάσας, Ἀκάκι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 • 3. Ἁγίου Γεωργίου: Ἅλωνα, Ἀκάκι
 • 6. Ἁγίου Δημητριανοῦ: Φλάσου
 • 8. Σύναξις Ἀρχαγγέλων: Ἄνω Ζώδεια (κατεχ.), προσωρινὰ στὸν Ἀστρομερίτη, Ἀκάκι, Βυζακιά, Καλοπαναγιώτης, Πεδουλᾶς, Τρεῖς Ἐλιὲς
 • 9. Ἁγίου Νεκταρίου: Παρεκκλήσι Πολυδύναμου Κέντρου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου
 • 20. Ἁγίου Σῳζομένου: Γαλάτα, Γερακιὲς
 • 21. Εἰσόδια Θεοτόκου: Κουτραφᾶς
 • 21-22. Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοιᾳ στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος τῆς  κοινότητος Περιστερώνας (Μόρφου)
 • 25. Ἁγίας Αἰκατερίνης: Βυζακιὰ
 • 29. Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου: Ὀροῦντα
 • 30. Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Νικητάρι, Πολύστυπος

Σημείωση: Τὴν 28η πρὸς 29η Νοεμβρίου τελεῖται Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Κυπρίου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητος Ὀρούντης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 • 4. Ἁγίας Βαρβάρας: Ἀκάκι, Κοράκου, Οἶκος Μαραθάσας, Περιστερώνα
 • 6. Ἁγίου Νικολάου: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, Γαλάτα, Πολύστυπος
 • 8. Ἀποστόλου Τυχικοῦ: Ἐξωκκλήσι Ἀποστόλου Tυχικοῦ παρὰ τὴν Γαλάτα
 • 9. Σύλληψις τῆς Θεοτόκου: Καλλιάνα
 • 16. Ἁγίου Μοδέστου: Παρεκκλήσι Ἁγίου Μοδέστου στὸν Ἀστρομερίτη, Καλὸ Xωριὸ Λεύκας (κατεχ.)
 • 26. Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου: Κατωκοπιὰ (κατεχ.), προσωρινὰ στὴν Περιστερώνα