Σκοπός Διάλεξης

Ο Σεισμός είναι ένα επικίνδυνο προνόμιο κάποιων περιοχών του Πλανήτη. Προνόμιο, δυστυχώς μόνιμο, απρογραμμάτιστα επαναλαμβανόμενο και εξαιρετικά καταστροφικό για φυσικές και ανθρώπινες δομές. Σε αντίθεση με άλλους τύπους Φυσικών Καταστροφών, όπως η Ηφαιστειακή Έκρηξη, το Κύμα Βαρύτητας (Tsunamis), η Πλημμύρα, η Πυρκαγιά Δάσους, ο Τυφώνας κ.λπ., ο Σεισμός δεν απειλεί άμεσα την ζωή των έμβιων όντων. Την απειλεί όμως έμμεσα, μέσω της επίδρασής του στις ανθρώπινες κατασκευές, όπως τα κτήρια, οι γέφυρες, τα φράγματα και οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας.

Σήμερα αντιμετωπίζονται εκατόμβες απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και την σωματική ακεραιότητα, αλλά και καταστροφές στο δομημένο, μνημειακό, ιστορικό και σύγχρονο υπολογισμένο, και κάτω από κανονισμούς, δομημένο περιβάλλον.

Ο Άνθρωπος προφανώς αδυνατεί να ελέγξει την χρονική στιγμή, την ένταση και την έκταση του σεισμικού φαινομένου, από την άλλη όμως, είναι απόλυτα ικανός να μειώσει τον Σεισμικό Κίνδυνο, (Seismic Risk), μέσω, αφενός των κατάλληλων κατασκευών, αφετέρου δε μέσω κατάλληλης οργάνωσης των κοινωνιών του. Πολυετείς έρευνες σεισμογενών χωρών, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κ.λπ. ανέπτυξαν μια δεοντολογία και τεχνολογία αντίστασης στον Σεισμικό Κίνδυνο. Οι ευθύνες των Ηγετών, των Πολιτών και των Μελετητών, οι οποίες συχνά δεν αναφέρονται, ή και υποβαθμίζονται μετά από μια καταστροφή, είναι σαφείς και οριοθετημένες.

Η μείωση του Σεισμικού Κινδύνου βασίζεται στην αναγνώριση των συγκεκριμένων ευθυνών και την υλοποίηση συγκεκριμένων εφαρμόσιμων πρακτικών πριν, κατά και μετά κάθε σεισμική δραστηριότητα. Αυτό είναι και το θέμα της διάλεξης, η οποία απευθύνεται σε εντεταλμένους για την πολιτική προστασία αξιωματούχους, σε μελετητές, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς και σε κάθε ενεργό και ορθά προετοιμαζόμενο πολίτη.

Ευχαριστούμε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick για την παραχώρηση άδειας προβολής της διάλεξης στην σελίδα μας.