Οι νέες ιατρικές τεχνολογίες, παρότι έχουν λύσει έναν αμέτρητο αριθμό θεμάτων τα οποία η ανθρωπότητα καλούταν να αντιμετωπίσει για αιώνες μέχρι την εμφάνισή τους, έχουν δημιουργήσει πλέον πολλούς προβληματισμούς σε ότι αφορά την ηθική των πρακτικών σε θέματα όπως η αναπαραγωγή. Ποιοί είναι αυτοί οι προβληματισμοί και ποια θέματα είναι αυτά τα οποία σήμερα απασχολούν την κοινωνία και έναν αριθμό ειδικών μέχρι και σήμερα;

Με τον κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απόσπασμα από το σεμινάριο Βιοηθικής «Βιοηθικά Διλήμματα στον σύγχρονο κόσμο».