Παλαιόμυλος Μαραθάσας

Ενοριακός Ναός: Τιμίου Σταυρού

Εφημέριος: Πρεσβ. Αθανάσιος Αθανασίου, τηλ. 99418661


Ψάλτες
:

  • Τάκης Ευτυχίου
  • Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Επίτροποι:

  • Πρεσβ. Αθανάσιος Αθανασίου (πρόεδρος)
  • Ανδρέας Χαραλάμπους (γραμματέας)
  • Άνθη Ευτυχίου (ταμίας)
  • Αντωνίτσα Χριστοφόρου (μέλος)
  • Μαρούλα Ποταμάρη (μέλος)

Παρεκκλήσι: Αγίου Σώζοντος

Εξωκκλήσια:

  • Αγίου Γεωργίου
  • Αγίου Χαραλάμπους (κοιμητηριακό)