«Πέθανα και βρέθηκα σε αυτή την μαύρη Άβυσσο». Η μεταστροφή ενός μουσουλμάνου στην Ορθοδοξία…