Πάσχα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου. Ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Εὐρύχου (05.05.2024).

Παραγωγή: Rum Orthodox