Κύπρος ἕνα προσκύνημα.
 
Σειρὰ ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα στὴν ἐλεύθερη καὶ κατεχόμενη Κύπρο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐγκαθίδρυσης τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ νησὶ μέχρι σήμερα.
 
Ἔρευνα – Κείμενα – Ἀφήγηση: Δρ. Κώστας Χαραλαμπίδης
 
Ἐπιμέλεια παραγωγῆς – Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γεωργιάδης
 
ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ
 
Ζώδιες: Μεταξὺ μύθου καὶ ἱστορίας – Μέρος Α΄ (07.01.2024) https://www.youtube.com/watch?v=eIups…
 
Οἱ Ἅγιοι τῆς πάνω καὶ κάτω Ζὠδιας – Μέρος Β΄ (14.01.2024) https://www.youtube.com/watch?v=EuhkB…
 
Πάνω καὶ Κάτω Ζώδια, μιὰ ἱστορία μυστήριο – Μέρος Γ’ (21.01.2024) https://www.youtube.com/watch?v=a4PcM…
 
Παραγωγή Michaelangelo Cinematographic Services Ltd γιὰ τὸ ΡΙΚ