Ο ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά

Κείμενα: Διομήδης  Μυριανθεύς και Στυλιανός  Περδίκης

Φωτογραφίες: Bάσος Στυλιανού

Kατόψεις και Σχέδια: Διομήδης Mυριανθεύς, Χριστιάνα Τορναρίτη

Εκδόσεις  Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

και Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων

Σελ: 95

2009

Τιμή: €9.00

Περιγραφή

Μέσα από τις σελίδες του Οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη του αξιόλογου αυτού ναού. Πρόκειται για ναό μικρού μεγέθους με ξύλινη στέγη και είναι το παλαιότερο χρονολογημένο παράδειγμα του τύπου αυτού που σώζεται σήμερα στην Κύπρο. 

Ο ναός ανήκει στον τύπο του ξυλόστεγου ναού ο οποίος είναι ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός τύπος της κυπριακής ναοδομίας. Στο κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική του ναού παρουσιάζεται η τυπολογία του μνημείου και τα υλικά δομής. Στα κεφάλαια που αναφέρονται στις τοιχογραφίες του ναού, σχολιάζονται οι εξαιρετικές παραστάσεις, « τεχνοτροπίας του 12ου αιώνα. Το μνημείο ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Kληρονομιά (UNESCO).

O Οδηγός διατίθεται σε  αγγλική, γερμανική και έκδοση.