Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Αὐξιβίου, A’ Ἐπισκόπου Σόλων, τῆς Κοινότητας Ἀστρομερίτη τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου, ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας ἔψαλλε χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κ. Μάριο Αντωνίου καὶ χορὸς ἱεροψαλτῶν βυζαντινῆς ἀραβόφωνης Ὀρθόδοξης χορωδίας ἀπὸ τὸν Λίβανο μὲ χοράρχη τὸν π. Νικὀλαο Μάλεκ.