Λόγοι Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου καὶ Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου, ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φρέατος τοῦ Ἰακὼβ στὴ Σαμάρεια, κατὰ τὴν Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴ τῶν ἁγίων Γεωργίου Καρσλίδου, Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ Γεωργίου Νεαπολίτου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης τῆς κοινότητος Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου (03.11.2023).