Ορθόδοξη αγωγή κατά της ομοφυλοφιλίας και των λοιπών σαρκικών παθών

“Ὁσία τοῦ Θεοῦ Μαρία Αἰγυπτία, ἡ ὑποπεσοῦσα ἐν ἀγνοία εἰς τὸ παρὰ φύσιν καὶ μεγάλως ἀγωνισαμένη ἀνελθοῦσα εἰς ἀκραιφνὴ ἁγιότητα, βοήθησον τὰ πνευματικὰ τέκνα μου ἀποκατασταθῆναι εἰς τὸ κατὰ φύσιν καὶ ἀνελθεῖν εὐχαίς σου εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν. Ἀμήν. †Ὁ Μόρφου Νεόφυτος, 3 Φεβρουαρίου 2021.”

Αγαπητέ μας (όνομα…), 

λάβαμε το πονεμένο γράμμα σου. Η ομοφυλοφιλία είναι ένα πάθος. Οι άγιοι Πατέρες τα πάθη τα ονομάζουν ασθένειες της ψυχής. Όπως το σώμα έχει αρρώστιες έχει και η ψυχή. Άλλες είναι κληρονομικές και άλλες επίκτητες. Η χάρις του Τριαδικού Θεού όλα τα θεραπεύει. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε με ψυχαναλύσεις, ούτε με ανθρώπινες μεθόδους και νομοσχέδια, που την αρρώστια την παρουσιάζουν ως υγεία. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Άνευ εμού, ου δύνασθαι ποιείν ουδέν». Αλλά για κάθε πάθος πρέπει να προσελκύσουμε τη χάρη – ενέργεια – δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το ότι δεν έκανες πράξη την επιθυμία σου, αυτό σε τιμά και σε βοηθά στον αγώνα που έχεις αρχίσει. Μπορεί να είσαι ομοφυλόφιλος στην επιθυμία αλλά δεν είσαι αρσενοκοίτης. Άρα, ο αγώνας σου είναι κατά της ομοφυλόφιλης επιθυμίας. Καθημερινά θα παρακολουθείς με τον οφθαλμό της ψυχής σου που είναι ο νους, τις επιθυμίες που ανεβαίνουν στην καρδιά σου. Μόλις δεις ομοφυλόφιλη επιθυμία να ανεβαίνει, αμέσως να μετανιώνεις. Να λυπάσαι μέσα σου για λίγο για την αρρώστια της ψυχής σου και να μιλάς γρήγορα – γρήγορα στην Παναγία. Παναγία βοήθα με! Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον με! Μετά στο καθαριστήριο της ψυχής να απευθύνεσαι στο Άγιον Πνεύμα λέγοντας: «Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα της αληθείας, καθάρισόν με από πάσης κηλίδος». Αν η επιθυμία είναι πόθος δυνατός καταφεύγουμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και λέμε: «Μέγα το Όνομα της Αγίας Τριάδος. Υπεραγία Θεοτόκε Σκέπε υμάς». Εάν η επιθυμία έχει σχέση με συγκεκριμένο πρόσωπο να προσεύχεσαι και για το πρόσωπο. Θέλει ο πειρασμός και η σάρκα να αμαρτήσεις. Αυτός ο καθημερινός αόρατος πόλεμος, αυτές οι καθημερινές αόρατες μάχες σιγά – σιγά θα σε κάμουν δυνατό αγωνιστή του ΧΡΙΣΤΟΥ! Θα αποκτήσεις γρήγορο νου, σώφρονα λογισμό, καρδίαν νήφουσα. Να προσπαθείς επίσης να διαβάζεις μια φορά τη μέρα τους Χαιρετισμούς της Παναγίας όρθιος και καθήμενος το Ψαλτήριο, που διώχνει ωσάν πυροβόλο τους δαίμονες, που όλους μας πειράζουν. Βοηθά πολύ στα σαρκικά πάθη να παρακολουθούμε ποιους κρίνουμε και κατακρίνουμε. Μόλις διαπιστώσουμε ότι καταδικάζουμε άλλους συνανθρώπους μας είτε με λογισμό, είτε με λόγο αμέσως να προσευχόμαστε με το όνομά τους. π.χ. Χριστέ μου, συγχώρα τον «τάδε…», συγχώρα και εμένα. Να το πεις πολλές φορές μέχρι να γλυκάνει η πικρή καρδιά σου. Όταν κρίνουμε άνθρωπο χωρίς να το συνειδητοποιούμε να λυπόμαστε για το χάλι μας και να λέμε του Χριστού: «Χριστέ μου, δεν ξέρω να αγαπώ. Δίδαξέ με την αγάπη σου!».

Η ομοφυλοφιλία αγαπητέ μου είναι πρόβλημα αγάπης όπως η πορνεία, η μοιχεία και όλα τα σαρκικά αμαρτήματα. Αγάπη σε λανθασμένη κατεύθυνση. Την αγάπη μόνο ο Χριστός μπορεί να μας τη μάθει. Ο μόνος, που είπε Εγώ ειμί Αγάπη!

Εννοείται βεβαίως αν πραγματικά θέλουμε να θεραπευτούμε από τα σαρκικά αμαρτήματα ότι προσέχουμε πολύ πως βλέπουμε και τί φανταζόμεθα. Δεν εστιάζουμε το μάτι σε σώματα ούτε καν στο δικό μας. «Εκ του οράν τίκτεται το εράν». Από την όραση γεννιέται η επιθυμία. Πρόσεχε που εστιάζεις το μάτι σου αν θέλεις να ελέγχεις τις επιθυμίες σου. 

Για το δεύτερο σκέλος. Βοηθάνε πολύ όσοι σε κρίνουν. Να προσεύχεσαι για αυτούς. Και ίσως επειδή σε κρίνουν να μην έπεσες. Όταν μας κρίνουν οι άνθρωποι δεν θα μας κρίνει ο Θεός, ή θα μας κρίνει με ελαφρυντικά. Μπορεί να είναι και ευεργέτες σου!

Αυτά αγαπητέ μου, και θα σε έχουμε στις προσευχές μας και στο σαρανταλείτουργό μας. 

Μετ’ ευχών 

ο Μόρφου Νεόφυτος.

Απάντηση Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου σε αποστολέα ηλεκτρονικής επιστολής περί του θέματος της επιθυμίας της ομοφυλοφιλίας και των σαρκικών παθών (Αύγουστος 2021).