Ο Άγιος Πορφύριος ομιλεί σε πνευματικά του παιδιά για την Κατάθλιψη με Ελληνικούς Υποτίτλους.
 
Πηγή: RumOrthodox