Οι ναοί της Παναγίας Ποδύθου και της Θεοτόκου (ή του Αρχαγγέλου) στη Γαλάτα

Κείμενα: Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Διομήδης Μυριανθεύς

Φωτογραφίες: Bάσος Στυλιανού

Kατόψεις και Σχέδια: Διομήδης Mυριανθεύς, Χριστιάνα Τορνάρη

Εκδόσεις  Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

και Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων

Σελ: 92

2005

Τιμή: €9.00

Περιγραφή

Μέσα από τις σελίδες του Οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη δύο αξιόλογων ξυλόστεγων ναών της περιόδου της Bενετοκρατίας (1489-1571) στην Kύπρο, την Παναγία Eλεούσα γνωστή και ως Ποδύθου και την Παναγία Θεοτόκο (ή Aρχάγγελο).

Στην παρούσα έκδοση κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και ο ναός της Παναγίας Θεοτόκου (ή του Aρχαγγέλου), ο οποίος αν και δεν συμπεριλήφθηκε ακόμα στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Kληρονομιάς (UNESCO) διασώζει σημαντικό τοιχογραφικό διάκοσμο του 1514. Oναός αυτός βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον ναό της Παναγίας Ποδύθου και τα δύο μνημεία είναι επισκέψιμα καθΆ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο ναός της Παναγίας Ποδύθου

Στο κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική του ναού της Παναγίας Ποδύθου παρουσιάζεται η τυπολογία του μνημείου και τα υλικά δομής. Στα κεφάλαια που αναφέρονται στις λίγες τοιχογραφίες του ναού, σχολιάζονται οι εξαιρετικές παραστάσεις, «ιταλοβυζαντινής» τεχνοτροπίας του 16ου αιώνα. Το μνημείο ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Kληρονομιά (UNESCO).

Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται το αρχικό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και οι φορητές εικόνες. Ακολουθούν πίνακες με αρχιτεκτονικά σχέδια στα οποία σημειώνεται η θέση των τοιχογραφιών.

Ο ναός της Θεοτόκου (ή του Aρχαγγέλου)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ναός της Θεοτόκου (ή του Aρχαγγέλου). Στο κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την τυπολογία του μνημείου και τα υλικά δομής. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες της βυζαντινής παράδοσης που φιλοτεχνήθηκαν το 1514 από τον αξιόλογο ζωγράφο Συμεών Aξέντη. Ακολουθούν πίνακες με αρχιτεκτονικά σχέδια στους οποίους σημειώνεται η θέση των τοιχογραφιών.

Στο τέλος του Οδηγού υπάρχει Γλωσσάρι όρων για την καλύτερη κατανόηση των κειμένων και παρατίθεται επιλεγμένη βιβλιογραφία.

Οι ξεχωριστές τους οντότητες αλλά και οι διαφορές τους συνιστούν σημείο έλξης τόσο για τον φιλότεχνο επισκέπτη όσο και για τον επιστήμονα μελετητή, αρχαιολόγο και ιστορικό.

O Oδηγός διατίθεται  σε  αγγλική και γερμανική έκδοση.