Ξυλιάτος

Ενοριακός Ναός: Αγίου Μάμα

Εφημέριος: Αρχιμ. Κυπριανός Μηλιδώνης, τηλ. 99349402

Ψάλτες:

  • Φρίξος Μηλιδώνης
  • Χριστάκης Σουρουππής
  • Κυπριανός Ανδρέου Κουρνούτας
  • Κωνσταντία Χοιρομερά

Επίτροποι:

  • Αρχιμ. Κυπριανός Μηλιδώνης (πρόεδρος)
  • Φρίξος Μηλιδώνης (ταμίας)
  • Αναστάσιος Ανδρέου (μέλος)
  • Σάββας Κουμή (μέλος)
  • Πολύκαρπος Παπαϊωακείμ (μέλος)

Προσκυνητάρι: Αγίου Νικόλαου