Ἡ διαδικτυακὴ συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου μὲ τὸν π. Peter Heers  ἔλαβε χώρα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συνεδρίου «Ἡ Ὀγδόη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ λίμνη Γκάντερσβιλ τῆς Ἀλαμπάμπας στὶς 15 Μαρτίου 2024.

Πηγὴ-ἐπεξεργασία: The Orthodox Ethos

Watch in english: advice for the last Christians…