Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας ποὺ τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ πρὸς Δευτέρα 26/27 Μαΐου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς κοινότητος Ἀκακίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ρώσου.