Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Στεφάνου τῆς κοινότητος Λέμπας, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Πάφου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μιχαὴλ Μασοῦρα, ἀδελφοῦ τοῦ Πανιερωτάτου (07.07.2024).