Ἐπικήδειοι λόγοι ἀρχιδιακόνου π. Φοίβου Παναγιώτου καὶ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Θεογνωσίας Παναγιώτου, γιαγιᾶς καὶ «μητέρας» τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου π. Φοίβο, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Λεμεσοῦ (10.9.2021).

Τὸ Κοντάκιον «Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον…» ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου. Τὸ Δοξαστικὸν «Ὁρῶντές με ἄφωνον…» ψάλλει ὁ ἱεροψάλτης τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου κ. Γεώργιος Ἰνιάτης.