Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (09 .09.2023).

Τὸ Κοντάκιον « Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας…» καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Τῶν δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε…» εἶναι ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὴ σημερινὴ Θεία Λειτουργία.