Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς κοινότητας Δένειας τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (26.12.2021). Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ πανηγυρίζει στὴν προσφυγιὰ ἡ κατεχόμενη ἀπὸ τοὺς Τούρκους κοινότητα Κυρά, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου σὲ ἦχο δ’. Ταχὺ προκατάλαβε, ψάλλει ὁ ἱεροψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπολέως Μόρφου κ. Ἰωάννης Λέμπος.

Τὸ Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως «Αἷμα καὶ πῦρ» σὲ ἦχο πλ. δ’, ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου.