Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία, τὴν Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ ἐπ. Παφλαγόνος, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Μάμαντος τῆς κοινότητος Ξυλιάτου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (26.11.2023).

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Ἰωάννης Λέμπος.

Τὸ προεόρτιο κοντάκιο «Ἡ Παρθένος σήμερα…» ψάλλουν οἱ κληρικοὶ ποῦ συμμετεῖχαν στὴ Θεία Λειτουργία.