Μόρφου Νεόφυτος: Όσοι έχουν πίστη δυνατή, όσοι κοινωνούν τακτικά, όσοι μετανοούν, όσοι συγχωρούν, θα είναι το καινούργιο πλήρωμα του Σωτήρος Χριστού

Από Φίλους Μητροπόλεως Μόρφου