Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου, ποὺ τελέσθηκε στὸ ἱερὸ ἡσυχαστήριο Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (27.08.2023).

Τὸ Ἀναστἀσιμον ἀπολυτίκιον σὲ ἦχο γ΄ «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια» ψάλλουν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διακόνοι καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς» ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.